Hogeschool van Amsterdam Gemeente Amsterdam

45

Deelnemende Bedrijven

90

Betrokken Studenten

35

Success Stories

Heeft u een bedrijf en staat u momenteel voor uitdagingen? Dan is nu het moment om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor de toekomst.

360 Learning is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam en wij ondersteunen u en andere ondernemers om in drie stappen een innovatierichting te ontwikkelen. Dit doen we samen met de Gemeente Amsterdam.

We werken met teams van ontwerpers, experts en studenten onder de begeleiding van professionele coaches. Met de teams gaan we op zoek naar een innovatierichting die past bij uw bedrijf. We zetten innovatietools in die gericht zijn op duurzaamheid, sociale impact, open innovatie en disruptieve technologieën. Deelname aan de drie workshops is kosteloos. Het levert u naast een innovatierichting een actieve betrokkenheid op bij zowel het kennisnetwerk van de Hogeschool van Amsterdam als het innovatieve netwerk van de Gemeente Amsterdam.

Workshops

Het totale tijdspad is 5 weken en bestaat uit 3 workshops van ieder 2 uur. Met een Investering van in totaal 6 uur komt u tot een innovatierichting om de coronacrisis door te komen. U heeft gezamenlijk met het team een innovatierichting uitgewerkt, een innovatieroadmap gemaakt en een onderbouwde bussinescase opgebouwd om uw bedrijf verder te ontwikkelen.

Het is belangrijk om mee te doen met de verantwoordelijke uit uw bedrijf voor innovatie of de eigenaar, omdat het gaat om de toekomstvisie van uw bedrijf. In de workshops werken we met een team bestaande uit 1 of 2 personen van uw bedrijf, een tweetal studenten en een professionele coach. De workshops vinden online plaats met meerdere ondernemers tegelijk zodat u elkaar leert kennen. In break-out rooms gaan we met maximaal 2 ondernemers de diepte in. Het proces waarin we samenwerken met een divers team en iedereen een bijdrage levert aan de innovatiestrategie noemen we cocreatie, belangrijke elementen hierbij zijn het enthousiasme en de ondernemende houding van alle teamleden.

Timeline

W1: Outside In

Future Scan 2h 30 Zoom

In de eerste workshop maken we kennis met het elkaar en gaan we direct aan de slag met het in kaart brengen van het probleem van uw bedrijf. We doen dit door de wereld om uw bedrijf heen te analyseren. We onderzoeken de impact van de externe omgeving op uw bedrijf en zien kansen en bedreigingen.

Door de externe omgeving te analyseren komen we tot nieuwe inzichten over de huidige situatie van uw bedrijf. Vaak kijken we vanuit de situatie waarin we ons bevinden naar onze omgeving. Deze keer draaien we het om en kijken we eerst naar buiten naar de externe omgeving om vervolgens naar binnen te kijken. Zo kunnen we zien welke bedreigingen en kansen er zich voordoen in de omgeving van uw bedrijf en tevens inspiratie vinden over hoe we hierop kunnen anticiperen en innoveren.

We eindigen de eerste workshop met zicht op een aantal interessante oplossingsrichtingen om verder uit te diepen. Hiermee gaan we aan de slag bij de tweede workshop.

W2: Collaboration

Community Building 2h 30 Zoom

Na een tussentijd van 2 weken komt iedereen weer bij elkaar. Deze workshop staat in het teken van netwerken, open innovatie en samenwerken. We weten inmiddels welke oplossingsrichtingen interessant zijn voor uw bedrijf en we onderzoeken welke kennis u al in huis hebt en wat de ontbrekende elementen zijn.

We zijn ook deze keer weer met meerdere ondernemers en zetten met elkaar het netwerk in werking voor iedereen, zo komen we samen verder richting de beoogde innovatierichting. We zetten hier netwerk tools voor in en benutten het netwerk van elkaar, de Hogeschool van Amsterdam, de Gemeente Amsterdam en de bij ons aangesloten bedrijven en instanties.

Ondertussen is er een teamsite gemaakt op het community platform van 360 Learning, 360.plek.co. Hier kunt u samenwerken aan uw oplossingsrichting en kunt u elkaar blijven ontmoeten ook na de workshops om zowel uw vragen te stellen als ideeën aan te dragen. Tussen de tweede en derde workshop loopt het contact via het platform en verzamelt u gezamenlijk de benodigde informatie.

W3: Innovation Design

Roadmap 2h 30 Zoom

De oplossingsrichtingen zijn uitgegroeid naar een innovatierichting en er worden ruwe berekeningen gemaakt met ondersteuning van experts. De richtingen zijn in kaart gebracht en we gaan ze toetsen op basis van haalbaarheid, we bepalen het tijdspad en benoemen de succesfactoren.

Ook zetten we de hulpvraag scherp neer en kijken we of er in de workshop dan wel in ons aanpalende netwerk kansen liggen om uw bedrijf mee te verbinden. Met de verkregen inzichten maken we een roadmap voor de gekozen richtingen en innovatieve oplossingen. De roadmap geeft een beeld van de toekomst van uw bedrijf en brengt de innovaties in kaart.

We sluiten de laatste workshops af met een innovatierichting voor uw bedrijf om de coronacrisis het hoofd te bieden en u klaar te maken voor een duurzame toekomst.

Deelname

Tijdsbesteding 3 x 2 uur

Geen kosten

We hebben voor een laagdrempelig programma gekozen waarin u binnen 6 uur al tot een innovatierichting kan komen. De focus ligt op het werk dat er gezamenlijk verricht wordt in de workshops. Het staat u echter vrij om alle mogelijkheden die er zich voordoen te onderzoeken en tussen de workshops extra tijd te besteden aan het uitwerken van de innovatierichting danwel het uitbreiden van uw netwerk.

Mocht u na deze workshops enthousiast zijn over de samenwerking met de studenten dan is er ook de mogelijkheid om een innovatievraag in te dienen via 360 Learning. Graag verwijzen we u voor deze en andere samenwerkingsmogelijkheden naar de pagina over 360 Learning.

Aankomende Workshops

Serie 6
5 Jan
19 Jan
26 Jan
Co-Creation Loop

Success Stories

Sonarski

Sonarski baseert zijn succes op het gebruik van LiDAR-technologie voor het scannen van omgevingen en maakt daarbij gebruik van pointcloud-data.

Samen met 360 Learning hebben we de uitdagingen waar Sonarski voor staat in kaart gebracht en gekeken naar de toepassingen die er zijn voor deze technologie. Kansrijke richtingen zijn onder meer het herstel van kademuren, het in kaart brengen van de gebouwde omgeving.

In dit traject werken we vanuit 360 Learning nu al 2 jaar samen met Sonarski. Er werken studenten, docenten en onderzoekers mee vanuit verschillende opleidingen aan de innovatievraagstukken, daarnaast delen we onze kennis op het gebied van sensor technologie, AI of BIM én introduceren we Sonarski binnen onze netwerken zoals Techniek Nederland met onder andere Heijmans, Gemeente Amsterdam, Techport, AMS Institute en Waternet.

Afgezaagd

Afgezaagd is opgericht om het bewustzijn van duurzaamheid onder mensen te verhogen en kiest nadrukkelijk om producten een tweede leven te geven. Ze verkopen onder meer borrelplanken aan de horeca die van oude wijnkisten zijn gemaakt.

Het tweede leven laten ze duidelijk zien door de logo’s van de wijnhuizen in te zetten als een waarde toevoegend element en zo van afgedankte kistjes naar een collectors item voor wijnconnaisseurs te gaan. De horeca ging dicht en daarmee ook de bron van hun inkomsten. Na een coaching sessie hebben ze contact gezocht met meerder horecaondernemers om gezamenlijk borrelplanken aan te gaan bieden, dat loopt inmiddels goed samen met een grote horecaondernemer.

Daarnaast zijn ze aan het kijken om online wijnproeverijen te regelen waarbij een viroloog mensen meeneemt in de thuisbezorgde wijnen en hapjes om een sociale avond met je vrienden te kunnen hebben tijdens de corona-lockdown.

Over 360-Learning

360 Learning is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam om het bedrijfsleven structureel te verbinden met onderwijs en onderzoek. Inmiddels zijn er meer dan 200 bedrijven aangesloten en werken we samen aan uitdagingen op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en digitalisering van de samenleving. 360 Learning hanteert een vernieuwende aanpak waarin het bedrijfsleven samen met studenten, docenten, onderzoekers aan de slag gaat om oplossingen te creëren voor de vraagstukken van morgen. Door de frisse ideeën van onze studenten in te zetten bij de innovatievragen van het bedrijfsleven, helpen we bedrijven om innovaties te accelereren en een visie voor een duurzame toekomst te ontwikkelen.

Hogeschool van Amsterdam

Als kennisinstelling in het hart van Amsterdam bestaande uit 40.000 studenten, 6.000 docent-onderzoekers en met een actief netwerk van startups, MKB’ers, multinationals en overheidsinstellingen stellen we ons netwerk open voor alle deelnemers in de workshops. Zo biedt het netwerk van de HvA mogelijkheden voor samenwerking en voor onderzoeksvragen. We kunnen u helpen bij zowel het accelereren van innovaties als bij het realiseren van uw innovatierichting.

Meet The 360-Team

Creating Tomorrow. Together!
Contact
Tanja Hulst info@360-learning.com +31 6 12 17 61 12